news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНО ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Непотизам - Властите се менуваат, „роднините“ остануваат

Автор: Ружица Фотиновска

ПН: Новиот состав на Антикорупциската комисија од почетокот досега отворил 66 предмети за непотизам, од кои 26 сè уште се отворени. Останатите се затворени поради застареност, немање доволно елементи, дадени оставки...


ПН: Директорите во јавните институции не ретко го (зло)употребуваат членот 21 од Законот за работни односи, кој дозволува маневр за одлучување за работните места, утврдиле антикорупционерите

Целосната сторија на македонски прочитајте ја на линкот подолу:

Непотизам - Властите се менуваат, „роднините“ остануваат 

Целосната сторија на англиски прочитајте ја на линкот подолу:

Nepotism - Authorities change, the relatives remain 

Целосната сторија на албански прочитајте ја на линкот подолу:

Nepotizmi - Autoritetet ndërrohen,familjarët mbeten