news-bg

Новости

Проект:
АКЦИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РСМ

Инфографик-мониторинг извештај бр. 3

Дел од информациите од мониторинг извештајот бр.3 за период од февруари до април 2019 г.