news-bg

Новости

Проект:
АКЦИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РСМ

Дебата на тема: „Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството?“

Институтот за човекови права одржа дебата на ден 26.09.2019 година за Апелационо подрачје Гостивар на која се дискутираа резултатите од следењето на работатата на Судскиот совет, како и измените на Законот за судови и Законот за судски совет. 

Заклучоците и препораките истакнати од судии, професори и стручни соработници присутни на дебатата ќе служат за понатамошно застапување за зголемена транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет.

Настанот е дел од проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет“, поддржан од Британската амбасада.


project-img project-img project-img project-img project-img