news-bg

Новости

Проект:
ЗА ПРАВДА – СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2019 – 2020

Брифинг за новинари: Законот за поништување на лустрацијата треба да биде донесен пред да се распушти Собранието

Блупринт групата за реформи во правосудството денеска одржа брифинг за новинари посветен на правните последици од процесот на лустрација, како и на процесот на поништување на лустрацијата.


Соопштението може да го најдете на следниот линк.