projects-bg

Реализирани проекти

Уставниот суд - Заштитник на владеењето на правото

Донатор на проектотХоландската Амбасада во Скопје

Времетраење на проектот: Од 01.09.2020 до 31.08.2021 година

Буџет: 1.510.916,00 MKD


Општа цел: Општата цел на проектот е да се истакне важноста на Уставниот суд на РСМ како заштитник на владеењето на правото.


Поединечни цели

 1. Да се подигне свеста за работата на Уставниот суд, да се насочи интересот на јавноста за неговата работа и неговото влијание
 2. Да се подобри прибирањето на податоци низ константен мониторниг и анализа на работата на Уставниот суд
 3. За се зголеми познавањето на јавноста за достапните механизми  за заштита на уставноста и законитоста на законите и правните акти, како и на уставно загарантираните човекови права пред Уставниот суд

Активности

 • Подготовка на методологија за мониторирање на работата на Уставниот суд
 • Мониторирање на сесиите и работата на Уставниот суд, прибирање податоци
 • Објава на квартални мониторинг извештаи за работата на Уставниот суд
 • Функционална анализа
 • Длабинска анализа на мониторингот на Уставниот суд
 • Организација на средби со релевантните засегнати страни
 • Организирање на средба со Академија
 • Организирање на јавна кампања за перформансот на Уставниот суд
 • Крајна конференција за презентација на резултатите

Резултати

 • Зголемена видливост на Уставниот суд во врска со неговата јурисдикција и основите кои се опфатени во Уставот на РСМ
 • Зголемен број на барања за заштита на фундаменталните човекови права согласно со член 110
 • Подготвена матрикс методологија за мониторинг на перформансот на Уставниот суд
 • Подобрена информираност на широката јавност преку подготвување на квартални мониторинг извештаи за работата на Уставниот суд
 • Спроведена функционална анализа и дефинирани мерки за подобрување на ефикасноста и квалитетот на работата на Уставниот суд
 • Спроведено истражување и подготвена длабинска анализа во врска со важноста на работата на Уставниот суд и статистики за неговата работа
 • Успешно реализирани средби со релевантните засегнати страни
 • Зголемена свесност и доверба во работата на Уставниот суд

Целни групи

 • Уставниот суд
 • Невладини организации и правници
 • Академија
 • Сите граѓани на РСМ
news-bg

Новости

post-img
post-img

Завршна конференција: Уставниот суд на Република Северна Македонија искуства и перспективи

Повеќе
post-img

Длабинска Анализа: Уставен суд на Република Северна Македонија, искуства и перспективи

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Како да ги заштитите правата и слободите пред Уставниот суд на РСМ?

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.3

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.3

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.2

Повеќе
post-img

Втора тркалезна маса за транспарентноста на Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.2

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Функционална анализа на Уставниот суд

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.1

Повеќе
post-img

КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.1

Повеќе