news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА, БУЛИНГ И ГОВОР НА ОМРАЗА

ИНФОГРАФИК: ВЛИЈАНИЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ И МАС МЕДИУМИТЕ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ