news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА

Завршна конференција во рамките на проектот „Пристапот заснован на човекови права за време на Ковид-19 кризата”

На 24 март 2022 година на ZOOM платформата се одржа конференција во рамките на проектот „Пристапот заснован на човекови права за време на Ковид-19 кризата” финансиски поддржан од Балканскиот труст за демократија, проект на Германскиот Маршалов Фонд на САД и УСАИД.

Во воведните обраќања свои излагања имаа Маргарита Цаца Николовска (претседателка на Институтот за човекови права), Наташа Петровиќ (заменик директор на Балканскиот труст за демократија), Јетон Шаќири (Министер за образование и наука) и Весна Стефановска (проектен координатор во Институтот за човекови права) кои ги презентираа активностите кои беа реализирани за време на проектот, но и генерално покренаа дискусија за предизвиците во реализација на правото на здравје и правото на образование за време на глобална пандемија.

На првиот панел излагања имаа Милена Стевановиќ (директорка на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби) и Олгица Бајалџиева наставничка во ООУ Петар Поп Арсов. Тие се осврнаа, секоја во својот домен на тешкотиите во остварување на правото на здравје и овозможување на здравствена заштита на сите граѓани особено на маргинализираните групи на граѓани и реализација на правото на образование и предизвиците во одвивање на наставата на далечина.

На вториот панел беа презентирани документот за јавни политики насловен како „Значењето на пристапот заснован на човекови права за одговорот на здравствената криза предизвикана од Kовид-19 во Република Северна Македонија” од страна на Мартина Смилевска Кчева и спроведеното истражување „Образованието во време на пандемија” подготвено од Тамара Доневска.

Од сите излагање на конференцијата можеше да се извлече генерален заклучок дека потребна е поголема примена на пристапот заснован на човекови права од страна на сите засегнати чинители во реализација на правото на здравје и правото на образование меѓу останатите човекови права кои беа засегнати за време на пандемијата.

project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img