news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

Завршна конференција и презентација на резултати од истражување

Завршната конференција во рамките на проектот „Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет“ се одржа на 13.12.2019 година. Во рамките на проектот беа спроведени низа активности чии наоди беа презентирани и дискутирани на оваа конференција. Конференцијата беше модерирана од Огнен Јанески, а дел од говорниците на конференцијата беа Маргарита Цаца Николовска (судија на Уставен суд на БиХ), Игор Спировски (адвокат), Јован Ананиев (поранешен член на Комисијата за спречување на дискриминација) и Ѓултен Мустафова (Министерство за труд и социјална политика).

Во рамки на проектот беше спроведено истражување кое може да го прочитате на следниот линк, како и инфографикот на кој се одвоени дел од информациите.

project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img