news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНО ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

Втор мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Втор мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ, кој е изработен во рамките на проектот „Заедно во борба против корупција“ беше презентиран на 27.06.2019 во ЕУ Инфо Центар. 

Истиот може да  го прочитате тука. 

На албански е достапен тука.