news-bg

Новости

Проект:
ПРАВНА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ИНСПЕКЦИИ ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот