news-bg

Новости

Проект:
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

Трета обука за пристап заснован на човекови права за бизнис сектор

На 29ти и 30ти октомври се одржа третата обука за пристапот базиран на човекови права која специфично беше наменета за ш потребите на бизнис секторот. Во текот на оваа обука учесниците се запознаа со целта, принципите и стандардите на пристапот заснован на човекови права.

Оваа обука се одржа во рамки на проектот „Човекови права за сите“ кој е поддржан од Европската Унија.project-img project-img project-img project-img