news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА, БУЛИНГ И ГОВОР НА ОМРАЗА

Резултати од истражување-влијанието на социјалните и мас медиумите во креирањето на јавното мислење

Податоците за оваа анализа се добиени преку дескриптивно емпириско истражување, со примена на доминантно квалитативна анализа. Основна цел на истражувањето е оцената на влијанието на медиумите во креирањето на јавното мислење кај средношколците и можноста за градење стереотипи, дискриминација, врсничко вознемирување и говор на омраза.

Анализата е достапна тука.

project-img