news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 02/2021

За потребите на проектот „Пристапот заснован на човекови права за време на КОВИД-19 кризата” финансиски поддржан од Балканскиот труст за демократија, проект на Германскиот Маршалов Фонд на САД и УСАИД, а врз основа на Договор за грант BTD-FY2021-1506 склучен меѓу Институтот за човекови права и Балканскиот труст за демократија, претседателката на Институтот за човекови права испраќа Повик за доставување понуди за ангажирање на фирма за изготвување на визуелни продукти и други елементи. 

Деталите и условите за аплицирање можете да ги најдете на следниот линк.

Краен рок на доставување на понудите е до 13.09.2021 година.

project-img project-img