news-bg

Новости

Проект:
ИПА - ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО - ЧУВАР НА ДЕМОКРАТИЈАТА И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ на ПОВТОРЕН ПОВИК 03/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ на ПОВТОРЕН ПОВИК 03/2016 за набавка на услуги – ангажирање ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО И ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Доколку сте заинтересирани Ве повикуваме да доставите понуда во согласност со Повикот 03/2016. Во прилог на овој маил Ви испраќам:

1. Покана за доставување понуди 03/2016

2. Проектна задача ТоР 03/2016

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса maja.stojanoska@ihr.org.mk најдоцна до 18.03.2016 година до 16,00 часот.

Краен рок на доставување на понудите е до 21.03.2016 годинанајдоцна до 16.00 часот по електронски пат, на следниов e-mail: maja.stojanoska@ihr.org.mk