news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА, БУЛИНГ И ГОВОР НА ОМРАЗА

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ (експерти за изготвување на два курса)

За потребите на проектот „Заштита од дискриминација, врсничко насилство и говор на омраза”, финансиран од Германска амбасада, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа: 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

За ангажирање на експерти за изготвување на два курса за заштита од дискриминација, врсничко насилство и говор на омраза


Доколку сте заинтересирани Ве повикуваме да доставите понуда во согласност со Повикот: 


Понудите се доставуваат во електронска форма на е-поштата jelena.kadric@ihr.org.mk, со назнака: „Едукативни курсеви за дискриминација, врсничко насилство и говор на омраза“.

Краен рок на доставување на понудите е до 27.10.2021 година

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-поштата jelena.kadric@ihr.org.mk најдоцна до 25.10.2021 година.