news-bg

Новости

Проект:
ИПА - ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО - ЧУВАР НА ДЕМОКРАТИЈАТА И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Покана за доставување понуди 12/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права(ИЧП) и Центарот за управување со промени (ЦУП) испраќаат:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ на ПОВИК 12- 2016 за набавка на услуги –ангажирање на ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ КУРС ПО ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО ВО ОБЛАСТАНА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ПРАВОСУДСТВОТО

Доколку сте заинтересирани Ве повикуваме да доставите понуда во согласност со Повикот 12/2016. Во прилог:

1. Покана за доставување понуди 12/2016

2. Проектна задача ТоР 12/2016

 

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса maja.stojanoska@ihr.org.mk најдоцна до 27.06.2016 година до 16:00 часот.

Краен рок на доставување на понудите е до 29.06.2016 годинанајдоцна до 16:00 часот по електронски пат, на следниов e-mail: maja.stojanoska@ihr.org.mk