news-bg

Новости

Проект:
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

Побарај бесплатна правна помош


Сметаш дека ти е повредено некое човеково право или дека си дискриминиран?


Побарај правен совет од Институтот за човекови права преку сервисот за бесплатна правна помош на форумуларот подолу


project-img project-img project-img