news-bg

Новости

Проект:
ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИJA НА ЖЕНИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ

Oдржана обука на тема „Инспекции и Контроли во Албанија“ за жени претприемачи со цел развој на микро – претпријатија во регионот Елбасан

Институтот за човекови права и Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Фондацијата „Егалите“ од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, на 10 јуни одржа обука за жени претприемачи со цел развој на микро – претпријатија во регионот Елбасан, Албанија. Оваа обука, трета по ред, беше на тема „Инспекции и Контроли“ во рамките на правно - економскиот сервис за поддршка на жени преприемачи.

Обуката опфати теоретски и практичен дел.

project-img project-img project-img project-img project-img