news-bg

Новости

Проект:
ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИJA НА ЖЕНИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ

Одржана е правна обука за жени преприемачи од регионот Елбасан

Институтот за човекови права и Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Фондацијата „Егалите“ од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана по повод Меѓународниот ден на жената на 7-ми Март организираа правна обука за жени преприемачи од регионот Елбасан, која се одржа во Охрид.

Обуката е дел од правно - економскиот сервис за поддршка на жени претприемачи во рамки на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион“, што е поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

project-img project-img