news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

Младинска размена

Врз осноа на меморандумот за соработка за проектот „Заедно“ помеѓу Romni Onlus од Рим и Институтот за човекови права од Скопје, шест учесници од Републиска Северна Македонија беа во посета на Рим во периодот од 10-19 мај 2019 година.

project-img project-img project-img project-img