news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА

Курс за имплементација на пристапот заснован на човекови права за време на здравствена криза

Овој курс овозможува запознавање со Пристапот заснован на човекови права и неговата важна примена при спроведување на политики од здравствена заштита и воедно справување со здравствени кризи. 🔗 Курсот можете да го пронајдете на Академијата за човекови права достапна на следниот линк.  Курсот е изработен во рамки на проектот „Примена на пристапот заснован на човекови права за време на Ковид-19 кризата“ поддржан од Balkan Trust for Democracy, проект финансиран од German Marshall Fund на САД и УСАИД.