news-bg

Новости

Проект:

КОМЕНТАРИ И ЗАБЕЛЕШКИ НА ПРЕДЛОГ - СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 2016-2020 ГОДИНА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Институтот за човекови права даде коментари и забелешки на Предлог Стратегијата во правосудниот сектор 2016-2020, кои може да ги преземете на следниот линк.