news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА ЗА ИТНИ РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО

Како до квалитетна правда во Македонија?

Како до квалитетна правда во Македонија?

Видеото е изработено како дел од проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“