Македонски Shqip English


Increased public oversight over the Anticorruption and Antidiscrimination commissions.png (261 KB)

Новости и објави

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

15.01.2020

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Втор мониторинг извештај за работата на ДКСК

27.12.2019

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Втор мониторинг извештај за работата на ДКСК - конференција

20.12.2019

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Инфографик - ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Инфографик - Број на оформени предмети од ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Трибина за транспарентна и отчетна Анти-дискриминациска комисија

15.11.2019

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Презентација на Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Често поставувани прашања: ДКСК

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Избор на членови на КСЗД

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Институции под лупа