Македонски Shqip English


 

 

IHR - One pager final-1.jpg (395 KB)

Новости и објави

Заедничка акција за итни реформи во судство

Брзина на правдата

Заедничка акција за итни реформи во судството

Како до квалитетна правда во Македонија?

Како до квалитетна правда во Македонија? Видеото е изработено како дел од проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“

Заедничка акција за итни реформи во судството

Дали се одговорни правосудните институции во Македонија!?

Заедничка акција за итни реформи во судството

РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – октомври-декември 2017

Вториот мониторинг извештај е продолжение на првиот извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“, а се однесува на последниот квартал од 2017 година. И овој извештај е базиран на истите документи кои ги утврдуваат ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ (ИРП) и е изработен воглавно следејќи ја Методологијата со мониторинг матрицата, изготвена во рамки на овој проект.

Заедничка акција за итни реформи во судството

МЕТОДОЛОГИЈА

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИИ ОД ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЦЕЛ ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕФОРМИТЕ КОИ БЕА УТВРДЕНИ КАКО ПРИОРИТЕТ (ИРП)