Македонски Shqip English


 

 

IHR - One pager final-1.jpg (395 KB)

Новости и објави

Заедничка акција за итни реформи во судство

Брзина на правдата

Заедничка акција за итни реформи во судството

Како до квалитетна правда во Македонија?

Како до квалитетна правда во Македонија? Видеото е изработено како дел од проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“

Заедничка акција за итни реформи во судството

Дали се одговорни правосудните институции во Македонија!?

Veprimi i përbashkët për reforma urgjente në gjyqësor

REFORMAT NË GJYQËSOR – tetor-dhjetor 2017

Raporti i dytë i Monitorimit është vazhdim i Raportit të parë “Reformat në gjyqësor – nga Pribe 1 deri në Pribe 2 dhe më tej”, dhe i përket tremujorit të fundit të vitit 2017. Edhe ky raport bazohet mbi po të njëjtat dokumente që përcaktojnë PRIORITETET URGJENTE TË REFORMAVE (PUR) dhe është përpiluar kryesisht duke ndjekur Metodologjinë e Matricës së Monitorimit, të zhviluar në kuadër të këtij projekti.

Заедничка акција за итни реформи во судството

МЕТОДОЛОГИЈА

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИИ ОД ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЦЕЛ ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕФОРМИТЕ КОИ БЕА УТВРДЕНИ КАКО ПРИОРИТЕТ (ИРП)