Македонски Shqip English


 

 

IHR - One pager final-1.jpg (395 KB)

Новости и објави

Заедничка акција за итни реформи во судство

Брзина на правдата

Заедничка акција за итни реформи во судството

Како до квалитетна правда во Македонија?

Како до квалитетна правда во Македонија? Видеото е изработено како дел од проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“

Заедничка акција за итни реформи во судството

Дали се одговорни правосудните институции во Македонија!?

Joint Action for Urgent Reforms in the Judiciary

REFORMS IN THE JUDICIARY – October - December 2017

The Second Monitoring Report is a continuation of the First Monitoring Report "Reforms in the Judiciary - from Priebe 1 to Priebe 2 and beyond" and it refers to the last quarter of 2017. This report is also based on the same document determining the URGENT REFORM PRIORITIES (URP) and it is developed mainly by following the Methodology with the monitoring matrix prepared under this Project.

Заедничка акција за итни реформи во судството

МЕТОДОЛОГИЈА

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИИ ОД ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЦЕЛ ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕФОРМИТЕ КОИ БЕА УТВРДЕНИ КАКО ПРИОРИТЕТ (ИРП)