Македонски Shqip English

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Испитување на јавното мислење во однос на перцепцијата на граѓаните во поглед на ефикасноста и ефективноста на судската администрација

Заедничка заложба.png (330 KB) Заедничка заложба (1).png (324 KB)

 

 

Испитување на јавното мислење во однос на перцепцијата на граѓаните во поглед на ефикасноста и ефективноста на судската администрација