Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

ИНФОГРАФИК: Разрешување на судии и претседатели на судови

Разрешување на судии и претседатели на судови.jpg (1.16 MB)