Македонски Shqip English

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Истражувањето за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани е достапно на следниот линк.