Македонски Shqip English

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Резултати од истражување и компаративна анализа

Банер (1).png (33 KB)

Во рамките на проектот Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет беа спроведени две истражувања преку кои се оцени јавното мислење и перцепција на граѓаните на Република Северна Македонија за сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. Резултатите од ова истражување и компаративната анализа можете да ги прочитате подолу.

Оценка на јавното мислење за СО и РИ како основи за утврдување дискриминација -резултати од истражување и компаративна анализа