Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Инфографик - Усвојување на годишните извештаи за работата на судовите

Инфографик_Усвојување на годишните извештаи .png (518 KB)