Македонски Shqip English

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ИНФОГРАФИК - Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за СО и РИ како основи за дискриминација

ДИСКРИМИНАЦИЈА - final.png (315 KB)