Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ

Изменета методологија за следење на работата на Судскиот совет согласно новиот Закон за Судски совет

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ - Јуни 2019.pdf (830 KB)