Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 3 (февруари - април 2019 г.)

Мониторинг извештајот можете да го превземете на следниот линк.