Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик-мониторинг извештај бр. 3

Дел од информациите од мониторинг извештајот бр.3 за период од февруари до април 2019 г. 

Мониторинг-infografik.jpg (3.62 MB)