Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Втор мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период од октомври 2018 до јануари 2019 достапен на следниот линк.