Македонски Shqip English

Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Одржана е иницијална средба на партнерските организации со организациите соработници

На 22ри јануари 2019г.  во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ се одржа иницијална средба на партнерските организации Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR и Центар за правни истражувања и анализи со организациите - соработници Здружение на судиите на Република Македонија и Здружение на судска администрација на РМ. 
Средбата беше со цел отпочнување и координација на активностите на проектот.
Проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ започна со реализација на 1.1.2019 г. а е финансиран од Секторот за Централно финансирање и склучување на договори при Министерство за финансии.
За подетални информации околу целите, активностит и очекуваните резултати од проектот информирајте се на следниов линк : 
http://ihr.org.mk/project.php?pid=395

50802630_2126373734089558_2910774305153351680_n.jpg (77 KB)