Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

ИНФОГРАФИК_претставки и поплаки_print 3mm bleed (1)-1-.jpg (454 KB)