Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Документот за јавни политики можете да го погледнете во делот публикации на следниот линк.