Македонски Shqip English

Покана за доставување понуди - главен правен експерт (Повик 01/2018) 

 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2018

за ангажирање на

ГЛАВЕН ПРАВЕН ЕКСПЕРТ КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ СО СЕРВИСОТ ЗА ПРАВНА И ЕКОНОМСКА ПОДДРШКА ЗА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЖЕНИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН НА Р. МАКЕДОНИЈА И Р. АЛБАНИЈА

 Институтот за човекови права (ИЧП) во соработка со Центарот за управување со промени (ЦУП), Центарот за компаративни и меѓународни студии (ЦКМС) и Фондацијата Егалите во рамките на проектот „Проектот за развој на Микро-претпријатија на жени во прекугранична област“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА 2, Прекугранична соработка: Република Македонија - Република Албанија 2014-2015) има потреба од ангажирање на главен правен експерт кој ќе раководи со Сервисот за правна и економска поддршка за микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион на Р. Македонија и Р. Албанија.

Детален опис на потребната услуга:

Покана за доставување на понуди

Проектна задача (ToR) 1/2018

Рокот за доставување на понуди е 14 август 2018 година, 12 часот.

 

Ги очекуваме вашите понуди.

Срдечно, 

Тимот на ИЧП