Македонски Shqip English

Заедничка акција за итни реформи во судството

Трет мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – јануари-март 2018 г.“

Третиот мониторинг извештај е продолжение на првиот и вториот извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“, а се однесува на првиот квартал од 2018 година. И овој извештај е базиран на истите документи кои ги утврдуваат ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ (ИРП) и е изработен воглавно следејќи ја Методологијата со мониторинг матрицата, изготвена во рамки на овој проект.

Извештајот е достапен на следниот линк: Трет мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – јануари-март 2018 г.“

 

За потребите на овој извештај беше спроведена анкета со слушателите на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители, учесниците на континуирана обука и предавачите. Анкетата е достапна на следниот линк: Aнкета