Македонски Shqip English

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период декември 2017 до март 2018

 

     Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ  за период декември 2017 до март 2018