Македонски Shqip English

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Илустративни видеа за работата на Судскиот совет на РМ

 

Транспарентност на работењето на ССРМ

Колку работењето на Судскиот совет беше транспарентно? Видеото е изработено од страна на Институтот за човекови права во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ кој се спроведуваше во период од септември 2016 до март 2018 година.