Македонски Shqip English

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица објавени на ЕНЕР март 2018 г.

 

 

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за Законот за вработување на инвалидни лица