Македонски Shqip English

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите објавен на 24.1.2018

 

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите објавен на 24.1.2018