Македонски Shqip English

Заедничка акција за итни реформи во судството

РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – октомври-декември 2017

 

  Вториот мониторинг извештај е продолжение на првиот извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“, а се однесува на последниот квартал од 2017 година. И овој извештај е базиран на истите документи кои ги утврдуваат ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ (ИРП) и е изработен воглавно следејќи ја Методологијата со мониторинг матрицата, изготвена во рамки на овој проект.

                                           

                                     Втор мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – октомври-декември 2017“