Македонски Shqip English

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Инфографик-мониторинг извештај бр. 4

 

МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ за транспарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет на РМ