Македонски Shqip English

ПОВИК

П О В И К
за пријавување на новинари на 
Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство
во рамки на проектот
„Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

Институтот за човекови права (ИЧП) и Центарот за управување со промени (ЦУП) во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија и ко-финансиран од Британска амбасада Скопје, објавуваат повик за пријавување на новинари на Обуката за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство кој се спроведува во рамки на проектот.

Обуката ќе се одржи на 04 септември 2017 (понеделник) во Хотел Арка во Скопје, во периодот од 10:00 до 16:00 часот.
За успешна реализација на Обуката како експерт ќе биде ангажиран реномираниот истражувачки новинар Паул Раду од Романија. 
Работен јазик на Обуката ќе биде англискиот.

Сите заинтересирани кандидати да се пријават со испраќање на име, презиме и контакт на е-маил адресата vafire.muharemi@ihr.org.mk најдоцна до 30 август 2017 (среда) 14:00 часот.

Ќе биде применет принципот на прв дојден, прв услужен. 
Патните трошоци за новинарите надвор од Скопје ќе бидат надоместени.
Работните материјали, ручекот и кафе паузите наведени во дневниот ред ќе бидат обезбедени од организаторот.
Лице за контакт: Вафире Мухареми - vafire.muharemi@ihr.org.mk или на 075 567 275