Македонски Shqip English

Институционален грант

ГОДИШЕН МОНИТОРИНГ БРИФ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016

 Годишниот Мониторинг Бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија за 2016 може да се преземе тука.

 

Civica_Logo_original.png (18 KB)